ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมยนต์การประมง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513022301
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/12/2513 พ.ศ. (53 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/12/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 54 ถนนทรงวาด 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ