ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนิมิตร

THAI NIMITR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000955
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
13/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 16,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค