ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลเกียรติศักดิ์การบัญชี

S.K.S.ACCOUN FANCY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103520021870
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2520 พ.ศ. (46 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/11/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/3 ตรอกวัดบางกระบือ ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค