ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์แฟชั่น

INTER FASION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521001244
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2521 พ.ศ. (46 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/1/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 690 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค