ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาหารไทยเสรี

THAI SEREE FOOD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521000299
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2521 พ.ศ. (46 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/1/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 105,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 119/41 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค