ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหโรจน์

SAHAROT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521000957
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2521 พ.ศ. (46 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/1/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 89 ซอยอาคารพิบูลย์วัฒนา ถนนสามเสนใน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค