ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกรุงเทพฯพาณิชย์

BANGKOK ARMS LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกรุงเทพฯพาณิชย์ (ID: 0103492000419) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/5/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3 ถนนหลังวังบูรพาภิรมย์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น มีทุนจดทะเบียน 55,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492000419
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/5/2492 พ.ศ.
(75 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
30/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
55,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง