ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมสิน

NGUAN SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000380
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 46/8 ถนนศิริชัย 2 แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น