ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนยิ่งเจริญ

YING CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001319
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2/4 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น