ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนถาวร

THAVORN ARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004721
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 136 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น