ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนนิยม

NIYOM FIRE ARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000332
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 115,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 237 ถนนเฟื่องนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น