บริษัท ศิริพรรณ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

SIRIPAN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561100211
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2561 พ.ศ. (6 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
13/6/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 18 ซอยศิริเกษม 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า