บริษัท จัมโบ้โฮม จำกัด

JUMBO HOME COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561102507
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2561 พ.ศ. (6 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
15/6/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 248/23 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า