บริษัท บลูเบล เอ็ม ที จำกัด

BLUEBELL MT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561133151
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2561 พ.ศ. (5 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/8/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19/1 หมู่ที่ 7 ถนนฉิมพลี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า