บริษัท เจเอ็นบี เวิลด์ จำกัด

JNB WORLD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561193057
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/11/2561 พ.ศ. (5 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/11/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 25/7-8 อาคารเอช ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า