ห้างหุ้นส่วนสามัญ กัลยา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2497 พ.ศ. (70 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
27/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 165,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 105 ถนนตรีเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง