ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุงฟู

CHUNG FOO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุงฟู (ID: 0103501000382) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/1/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 280 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501000382
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/1/2501 พ.ศ.
(66 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง