ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทประดิษฐ์โลหกิจ

PRADIT LOHAKIT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002616
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2495 พ.ศ. (71 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
22/9/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 32,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 415 ถนนริมถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น