ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุตสาหกรรม ซินกวง

CHINKUANG INDUSTRIAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุตสาหกรรม ซินกวง (ID: 0102495002454) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/9/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4189 ย. ถนนวัดไผ่ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว มีทุนจดทะเบียน 130,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102495002454
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/9/2495 พ.ศ.
(71 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
11/9/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
130,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง