ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมถ้วยแก้วภูเขาทอง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003498
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 130 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว