ห้างหุ้นส่วนจำกัด หว๋องเป๋งหลง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004605
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1220 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว