ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแก้วทายหยิบ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001137
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
27/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 494,400 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 995 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว