ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วสิงห์ไทย

KEOW SINGHA THAI LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004567
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
10/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 249/26 ถนนเพชรเกษม ซอยนพมาศ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 23102 การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว