ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิ้นง้วนเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001301
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 134,500 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 18 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว