บริษัท สุรชัยฝ้ายไหมไทย จำกัด

SURACHAIFAIMAITHAI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0365561000826
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/10/2561 พ.ศ. (5 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/10/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 273/57ก-58ก ถนนยุติธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ