บริษัท มหินธร จำกัด

MAHINTHORN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท มหินธร จำกัด (ID: 0105504001152) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/7/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 90/54-57 อาคารสาธรธานี ชั้น 19 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ มีทุนจดทะเบียน 55,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105504001152
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/7/2504 พ.ศ.
(62 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
55,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง