บริษัท พัทยา คาร์เป็ท จำกัด

PATTAYA CARPET COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205533001512
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47/29-30 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ