บริษัท จินดาการ์เด้น จำกัด

JINDAGARDEN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562122846
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2562 พ.ศ. (4 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/7/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 25/9 ซอยวัชรพล 1/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น