บริษัท จตุรกิจข้าวไทย จำกัด

JATURAKIJ THAI RICE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524008047
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/4/2524 พ.ศ. (43 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/4/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น