บริษัท ลาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

LARK INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524007377
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2524 พ.ศ. (43 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/4/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32/37 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น