บริษัท สวีท หยวน จำกัด

SWEET YUAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561117954
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2561 พ.ศ. (5 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/7/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 111 ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี