ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานขนมปังเสริมจิตต์

SERMCHITT BUSCUIT MANUFACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004861
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 38/4 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี