ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคลักฮึ๊ง

KOLUCK HEUNG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003326
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 141-143 ถนนดำรงรักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี