ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิมโมตราหมี

KILMO MANUFACTURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002770
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1578 ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี