บริษัท โอ้มายเค้ก จำกัด

OHMYCAKE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561163760
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2561 พ.ศ. (5 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/9/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 68 ซอย เอกชัย 58 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี