บริษัท สุริยาธนาศัย จำกัด

SURIYADHANASAI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561124110
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2561 พ.ศ. (5 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/7/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 86/1 ซอยมงคล 16 หมู่ที่ 16 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี