บริษัท สยาม เค เมทัล เวิร์ค จำกัด

SIAM K METAL WORK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560151857
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2560 พ.ศ. (6 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/9/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 241/24 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด