บริษัท โอริว กรุ๊ป จำกัด

O RYU GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557007163
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2557 พ.ศ. (10 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
14/1/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 774 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด