บริษัท ควอลิตี้ เวท โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

QUALITY VET SOLUTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555062353
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2555 พ.ศ. (12 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
27/4/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/192 หมู่บ้านเวนิส ดิ ไอริส ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค