บริษัท เจทีที เทรดดิ้ง จำกัด

JTT TRADING CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เจทีที เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105551135496) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/12/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 724/160 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 13,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551135496
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/12/2551 พ.ศ.
(15 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
13,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง