บริษัท รุ่งศิริ โลจิสติกส์ จำกัด

ROONGSIRI LOGISTICS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท รุ่งศิริ โลจิสติกส์ จำกัด (ID: 0105551130826) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/11/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 403 ถนนเฉลิมพระเกียรติ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551130826
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/11/2551 พ.ศ.
(15 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
28/11/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง