บริษัท อัมรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด

AMARIN LOGISTICS CO.,LTD.

บริษัท บริษัท อัมรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด (ID: 0105551133213) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/12/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 66 ซอยเจริญนคร 39 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551133213
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/12/2551 พ.ศ.
(15 ปี 7 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/12/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง