บริษัท แอตแลนติค โลจิสติกส์ จำกัด

ATLANTIC LOGISTICS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แอตแลนติค โลจิสติกส์ จำกัด (ID: 0105551129798) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/11/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 225 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551129798
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/11/2551 พ.ศ.
(15 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/11/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง