บริษัท สยามยูนิ อินเตอร์เทรด จำกัด

SIAM UNI INTERTRARD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548000933
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2548 พ.ศ. (19 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
4/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66/172 หมู่ที่ 5 ซอยนวมินทร์ 77 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง