บริษัท ยูนิ พรีเมี่ยม จำกัด

UNI-PREMIUM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538057576
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2538 พ.ศ. (29 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/5/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 234/91 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง