บริษัท อัลตัส (ประเทศไทย) จำกัด

ALTUS (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538054313
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2538 พ.ศ. (29 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/5/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 126/4 หมู่ 7 ซอยสุขาภิบาล 35 ถนนรามอินทรา (กม.4) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง