บริษัท เพชรชมภู เลเธอร์ จำกัด

PET CHOM POO LEATHER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538055298
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2538 พ.ศ. (29 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/5/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 113/27 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง