บริษัท บางโก้ จำกัด

BANGKO COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547146632
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 17/918 หมู่ที่ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง