ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.ซี.เทรดดิ้ง

A.A.C. TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530007772
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2530 พ.ศ. (37 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
13/3/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 152/29 ตรอกวัดบรมนิวาส ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง