ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวลโลป อินฟินิตี้

DEVELOP INFINITY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529024294
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2529 พ.ศ. (37 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/10/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 254 หมู่ที่ 11 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง